Kvalitet - en utmaning 

Att tillgodose önskemålen från kunder, myndigheter och ackrediteringsorgan innebär många utmaningar för laboratoriet. Kraven på kontrollåtgärder och på hur resultaten och deras tillförlitlighet ska redovisas har ökat. Mer arbete sker utifrån harmoniserade standarder och europeisk lagstiftning. I allt högre grad omfattas stödfunktioner som extern kvalitetskontroll och referensmaterialtillverkning av oberoende tredjepartsgranskningar.

Vår ambition 

Vi arbetar brett med frågor som rör mätkvalitet och kvalitetssäkring. Vi följer utvecklingen i Sverige och internationellt. Vi deltar aktivt i projekt och arbetsgrupper.  

​​​​​Aktuellt

    • Eurachems 9:e workshop om kompetensprövning och extern kvalitetsbedömning arrangeras i Portoroz, Slovenien 9-12 oktober 2017 Läs mer här.
    • Ny utgåva av Eurachems vägledningsdokument "The Fitness for Purpose of Analytical Methods - A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics" (Utgåva 2 2014).   

 

 
stäng